Perjanjian Baru

Galatia 5:12 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Biarlah orang yang mengacaukan kamu dengan sunat lebih mengebirikan diri lagi.

Membaca bab lengkap Galatia 5

Lihat Galatia 5:12 dalam konteks