Perjanjian Baru

2 Tesalonika 2:15 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Jadi, Saudara-saudara, berdirilah teguh dan tetap percaya kepada ajaran yang telah kami sampaikan. Kami telah mengajarkan hal itu melalui perkataan dan dengan perantaraan surat kami kepadamu.

Membaca bab lengkap 2 Tesalonika 2

Lihat 2 Tesalonika 2:15 dalam konteks