Perjanjian Baru

2 Petrus 3:2 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Aku mau mengingatkan kamu akan perkataan yang telah diucapkan nabi-nabi kudus dan juga perintah Tuhan dan Juruselamat kita, yang disampaikan kepadamu melalui rasul-rasulmu.

Membaca bab lengkap 2 Petrus 3

Lihat 2 Petrus 3:2 dalam konteks