Perjanjian Baru

2 Petrus 3:18 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Bertumbuhlah dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin.

Membaca bab lengkap 2 Petrus 3

Lihat 2 Petrus 3:18 dalam konteks