Perjanjian Baru

2 Petrus 3:11 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Segala sesuatu akan dibinasakan dengan cara yang demikian, seperti telah kukatakan kepadamu. Jadi, manusia yang bagaimana kamu seharusnya? Kamu seharusnya hidup suci dan saleh.

Membaca bab lengkap 2 Petrus 3

Lihat 2 Petrus 3:11 dalam konteks