Perjanjian Baru

2 Petrus 2:9 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Jadi, Tuhan selalu akan menyelamatkan orang yang melayani-Nya. Ia akan menyelamatkannya bila kesusahan yang terjadi. Dan Tuhan akan menahan orang jahat dan menghukumnya sambil menunggu hari penghakiman.

Membaca bab lengkap 2 Petrus 2

Lihat 2 Petrus 2:9 dalam konteks