Újszövetség

Péter Második Levele 3:16 Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

Ő minden levelében szokott írni ezekről a dolgokról. A leveleiben néha előfordulnak nehezen érthető dogok. Akadnak olyan tudatlan és bizonytalan emberek, akik ezeket félremagyarázzák és kiforgatják. De nem csak Pál leveleit, hanem az Írások egyéb részeit is kiforgatják eredeti értelmükből, és ezzel a saját pusztulásukat okozzák.

Olvassa el a teljes fejezetet Péter Második Levele 3

Részletek Péter Második Levele 3:16 összefüggésben