Újszövetség

Pál Második Levele Timóteushoz 4:18 Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

De az Úr meg fog védeni engem minden más gonosztól is, és biztos kézzel elvezet Mennyei Királyságába. Dicsőség neki örökkön-örökké! Ámen.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Második Levele Timóteushoz 4

Részletek Pál Második Levele Timóteushoz 4:18 összefüggésben