Újszövetség

Pál Második Levele Timóteushoz 2:3 Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

Vállald velem együtt a közös szenvedéseket és nehézségeket, mint Krisztus Jézus jó katonája.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Második Levele Timóteushoz 2

Részletek Pál Második Levele Timóteushoz 2:3 összefüggésben