Újszövetség

Pál Második Levele A Thesszalonikaiakhoz 1:1 Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

Üdvözlet Páltól, Szilvánusztól és Timóteustól, a thesszalonikai gyülekezetnek, amely az Atya-Istené és Urunké, Jézus Krisztusé.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Második Levele A Thesszalonikaiakhoz 1

Részletek Pál Második Levele A Thesszalonikaiakhoz 1:1 összefüggésben