Újszövetség

Pál Második Levele A Korinthusiakhoz 8:6 Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

Ezért kértük meg Tituszt, hogy fejezze be köztetek az isteni kegyelemnek ezt a munkáját: az adományok gyűjtését. Hiszen ő volt az, aki ezt elkezdte.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Második Levele A Korinthusiakhoz 8

Részletek Pál Második Levele A Korinthusiakhoz 8:6 összefüggésben