Újszövetség

Pál Második Levele A Korinthusiakhoz 7:15 Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

Így azután Titusz még jobban szeret benneteket. Örömmel emlékezik arra az engedelmességre, tiszteletre, sőt félelemre, amellyel fogadtátok.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Második Levele A Korinthusiakhoz 7

Részletek Pál Második Levele A Korinthusiakhoz 7:15 összefüggésben