Újszövetség

Pál Levele Az Efezusiakhoz 1:6 Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

Azért tette, hogy dicséretet szerezzen dicsőséges kegyelmének, amellyel megajándékozott bennünket szeretett Fia, Jézus Krisztus által.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Levele Az Efezusiakhoz 1

Részletek Pál Levele Az Efezusiakhoz 1:6 összefüggésben