Újszövetség

Pál Levele A Rómaiakhoz 1:5 Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

Urunk, Jézus Krisztus által kaptam kegyelmet és apostoli megbízást, hogy az ő nevéért az összes nem zsidó népből származókat elvezessem a hitre és az engedelmességre.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Levele A Rómaiakhoz 1

Részletek Pál Levele A Rómaiakhoz 1:5 összefüggésben