Újszövetség

Pál Első Levele Timóteushoz 6:8 Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

Ha tehát van ennivalónk és ruhánk, elégedjünk meg vele!

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Első Levele Timóteushoz 6

Részletek Pál Első Levele Timóteushoz 6:8 összefüggésben