Újszövetség

Pál Első Levele Timóteushoz 3:7 Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

Fontos, hogy a gyülekezeti vezetőnek a gyülekezeten kívüliek között is jó híre legyen! Ha megfelel ezeknek a követelményeknek, akkor nem fogják kritizálni, és nem esik a Sátán csapdájába.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Első Levele Timóteushoz 3

Részletek Pál Első Levele Timóteushoz 3:7 összefüggésben