Újszövetség

A Jelenések Könyve 1:11 Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

Ezt mondta: „Írd meg egy könyvben mindazt, amit látsz, és küldd el annak a hét helyi gyülekezetnek, amely Efezusban, Szmirnában, Pergamonban, Thiatirában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodiceában él!”

Olvassa el a teljes fejezetet A Jelenések Könyve 1

Részletek A Jelenések Könyve 1:11 összefüggésben