Novi Zavjet

Poslanica Kološanima 2:1-13 Knjiga O Kristu (CKK)

1. Želim da znate koliko sam se mučio za vas, za Crkvu u Laodiceji i za sve one koji me još nisu osobno upoznali.

2. Želim da se njihova srca ohrabre, povezana u ljubavi, da dobiju bogatu i punu spoznaju Božje tajne: Krista.

3. U njemu su skrivena sva bogatstva mudrosti i spoznaje.

4. Govorim vam to da vas nitko ne prevari uvjerljivim riječima.

5. Iako sam daleko od vas, u mislima sam s vama. Veoma me raduje što živite kako treba i što je vaša vjera u Krista čvrsta.

6. Kako ste prihvatili Krista za Gospodina, tako nastavite s njime živjeti.

7. Budite u njemu ukorijenjeni pa ćete se izgrađivati i učvršćivati u vjeri kako ste i poučeni. Obilno zahvaljujte Bogu.

8. Nemojte da vas tko odvuče ispraznim mudrovanjem koje se temelji na ljudskim predajama i na počelima ovoga svijeta, a ne na Kristu.

9. Jer u Kristu doslovce prebiva sva punina božanstva,

10. a vi ste ispunjeni kroz zajedništvo s njime, koji je iznad svakoga poglavarstva i vlasti u svemiru.

11. Kad ste došli Kristu, "obrezani" ste, ali ne tjelesno. Bio je to duhovni zahvat - "odrezana" je vaša grešna narav.

12. Jer s Kristom ste ukopani pri krštenju. I s njim ste uskrsnuli u novi život jer ste se pouzdali u moćnu Božju silu, koja je i Krista podignula od mrtvih.

13. Bili ste mrtvi zbog svojih grijeha i zbog toga što vaša grešna narav još nije bila "odrezana". Tada vas je Bog oživio s Kristom. Oprostio nam je grijehe.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Kološanima 2