Novi Zavjet

Poslanica Kološanima 2:1 Knjiga O Kristu (CKK)

Želim da znate koliko sam se mučio za vas, za Crkvu u Laodiceji i za sve one koji me još nisu osobno upoznali.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Kološanima 2

Prikaz Poslanica Kološanima 2:1 u kontekstu