Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 16:12-23 Knjiga O Kristu (CKK)

12. Toliko toga bih vam još imao reći, ali sada to ne biste mogli podnijeti.

13. Kad dođe Duh Istine, uputit će vas u cjelokupnu istinu. On neće iznositi vlastite misli, nego će vam prenijeti ono što je čuo. Objavit će vam i ono što će se dogoditi.

14. On će me proslaviti otkrivajući vam ono što primi od mene.

15. Sve što ima Otac, moje je. Zato kažem da će vam otkriti ono što primi od mene."

16. "Još samo malo pa ću otići i više me nećete vidjeti. No malo zatim ponovno ćete me vidjeti."

17. Učenici su pitali jedni druge: "Kako on to misli: 'Nećete me vidjeti, a onda ćete me opet vidjeti'? I što želi reći kad kaže: 'Odlazim Ocu'?

18. Što znači: 'Još samo malo'? Ne razumijemo to."

19. Isus je shvatio da ga žele to pitati, pa reče: "Pitate se među sobom na što sam mislio kad sam rekao: 'Još samo malo pa ću otići i više me nećete vidjeti. No malo zatim vidjet ćete me ponovno.'

20. Zaista vam kažem, svijet će se veseliti zboga onoga što će mi se dogoditi, a vi ćete plakati i jadikovati. Ali vaša će se žalost preokrenuti u radost.

21. Bit će to kao i sa ženom u trudovima - žalosna je dok rađa, ali kad se dijete rodi, radosna je što je donijela novu osobu na svijet pa zaboravlja bolove koje je pretrpjela.

22. Tako je i s vama, sad se žalostite, ali ću vas opet vidjeti i razveselit ćete mi se; te vam radosti nitko neće moći uskratiti.

23. U taj dan ništa me nećete tražiti. Zaista vam kažem, zamolite li što Oca u moje ime, dat će vam.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 16