Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 16:21 Knjiga O Kristu (CKK)

Bit će to kao i sa ženom u trudovima - žalosna je dok rađa, ali kad se dijete rodi, radosna je što je donijela novu osobu na svijet pa zaboravlja bolove koje je pretrpjela.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 16

Prikaz Evanðelje Po Ivanu 16:21 u kontekstu