Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Daniel 10 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Daniel ohecháva ysyry Tigris rembe'ýpe

1. Áño mbohapyha ojupi haguépe mburuvicha guasúrõ Ciro tetã Pérsiape, oguahẽ ñe'ẽ Daniélpe, hérava avei Beltsasar. Añetegua ramo jepe pe ñe'ẽ chupe oguahẽva, hasy jaikuaa haguã mba'épa he'ise. Opáichavo Daniel ojapysaka porã, ha ohendu aja, ojora mbegue katu ohóvo.

2. “Umiha árape che, Daniel, añembyasy aikóvo, mbohapy semána aja.

3. Nda'úi mba'eveichagua tembi'u ñane mohyguãtãva, nda'úi so'o ha kaguy, ha ndajahúi ohasa peve umi mbohapy semána.

4. Upe áñope, 24 arahápe upe mes peteĩme, añembo'y hína ysyry Tigris rembe'ýpe.

5. Upéicha háguinte ahecha sapy'a peteĩ kuimba'e ijao morotĩmbáva ha iku'a jokuaha órova.

6. Hete overa ita jeguáicha, hova ojajái ára veráicha, umi hesa ojogua tata rendýpe. Umi ijyva ha hetyma vrónseicha overa, ha oñe'ẽvo, hyapu ku heta oĩ ramo guáicha oñe'ẽva.

7. Chénte upe ahecháva ko'a mba'e. Umi che ndive oĩ vaekue ndohechái mba'eve. Tuicha okyhyje ha'e kuéra, upévare pya'e okañymba.

8. Aime cheño ahechávo ko mba'e. Che resa'yjupaite, che kangypa ha añeñandu'i.

9. Ahendúvo oñe'ẽha, che py'a mano ha ha'a yvýpe.

10. Upéi añandu peteĩ che mopu'ãva, ha apyta che po ha che renypy'ãre aryrýi.

11. Upéi he'i chéve: ‘Daniel, Tupã ndéve nde poravo. Ehendu porã ko ha'étava ndéve. Epu'ã katu, ne rendápe niko añembou’. Ha'e oñe'ẽmbávo añembo'y, aryryipa ramo jepe.

12. Upéi he'i chéve: ‘Ani rekyhyje Daniel, reñepyrũ guive reñeha'ã reikuaa haguã umi mba'e hasýva, ha reñemomirĩgui Tupã renondépe, ha'e ohendu ne ñembo'e. Upévare aju che.

13. Persia retã ruvicha che joko vaekue 21 ára pukukue. Upéi katu Miguel, peteĩ Tupã remimbou imbaretevéva, oho che pytyvõ. Cheño ajecha vaekue Pérsiape.

14. Ko'ágã aju amombe'u ndéve pe ojehútava ne retã guápe umi ára oútavape. Umi ne mba'e recha niko oñe'ẽ ko'ãvare.”

15. Ha'e oñe'ẽ aja chéve upéicha, ama'ẽ yvýre ha nda'éi mba'eve.

16. Peichaháguinte peteĩ Tupã remimbou, ojoguáva kuimba'épe, opoko che rembére. Upépe añepyrũ añe'ẽ, ha ha'e chupe, che renondépe oñembo'ýva hína: ‘Karai, ko ahecha vaekue niko che mongyhyje eterei ha che mokangypa.

17. Mba'éicha piko kóicha ikatúta añe'ẽ ndéve? Che kangypa niko ha ndaikatúi che pytuhẽnte jepe.’

18. Upépe, ha'e opoko jey che rehe, ha che mombarete jey.

19. He'i chéve: ‘Ani rejepy'apy térã rekyhyje mba'evégui. Nde Tupã poravopyre hína.’Oñe'ẽ aja chéve, añandu che mbareteveha ahávo. Ha ha'e chupe: ‘Karai, ere katu chéve pe ere vaerã. Nde niko tuicha che mombarete jey.’

20-21. Upérõ he'i chéve: ‘Reikuaápa mba'ére aju rohechávo? Aju aikuaaukávo ndéve mba'épa he'i pe kuatia añetegua ryrúpe. Ko'agãite katu, aha jey vaerã añorãirõ mburuvicha Persia pegua ndive. Ha añorãirõ rire hendive, oúta hína Grecia ruvicha guasu. Ha Tupã remimbou Miguel, Israel rehe oñangarekóva, ha'e ñoite pe ikatúva che pytyvõ.’