Caibidlí

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Barúch 3 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

1. A Thiarna uilechumhachtaigh, a Dhia Iosrael, is anam buartha agus spiorad imníoch atá ag éamh ort.

2. Éist, a Thiarna, agus déan trócaire orainn, mar gur pheacaíomar i d'aghaidh.

3. Óir, bíonn tusa i do shuí ar do chathaoir ríoga i gcónaí ach bímidne ag meath gan stad.

4. A Thiarna uilechumhachtaigh, a Dhia Iosrael, éist anois le guí mhuintir mharbh Iosrael agus chlann mhac na ndaoine a pheacaigh i d'aghaidh; níor éist siadsan le glór an Tiarna, a nDia, agus carnadh tubaistí orainne dá bharrsan.

5. Ná cuimhnigh ar choireanna ár n‑aithreacha ach i láthair na huaire seo cuimhnigh ar do chumhacht agus ar de chlú féin.

6. Óir, is tú an Tiarna, ár nDia, agus molaimid thú, a Thiarna.

7. Is chuige seo a chuir tú eagla ar ár gcroíthe romhat: go nglaofaimis ar d'ainm; molaimid thú le linn ár ndeoraíochta mar dhíbríomar urchóid ár sinsear a pheacaigh i d'aghaidh, ónár gcroíthe.

8. Féach orainn inniu agus sinn ar deoraíocht sa tír ar scaip tú inti sinn le go ndéanfaí sinn a mhaslú agus a mhallú agus a smachtú mar gheall ar choireanna uile ár n‑aithreacha a thréig an Tiarna, ár nDia.

Adhmholadh na hEagna

Ba é Tréigean na hEagna Bunúdar na Deoraíochta

9. Éist, a Iosrael, le haitheanta na beatha;tabhair cluas d'fhonn an chríonnacht a fhoghlaim.

10. Cén fáth, a Iosrael, cén fátha bhfuil tú ag lonnú i dtír do naimhdeagus ag dul in aois i dtír iasachta?

11. Cén fáth ar truaillíodh ag na mairbh thúagus ar áiríodh thú orthu siúda théann síos go Háidéas?

12. Toisc gur thréig tú tobar na heagna.

13. Dá mbeitheá tar éis slí an Tiarna a leanúintbheitheá ag maireachtáil sa tsíocháin de shíor.

14. Foghlaim cá bhfuil an chríonnachtagus an chumhacht agus an tuiscint,chun a fháil amach ag an am céannacá bhfuil fad saoil agus an bheathaagus solas don tsúil agus an tsíocháin.

Ní Furasta Teacht ar an Eagna

15. Cé a fuair amach riamh áitreabh na heagna?Cé a chuaigh isteach ina stórais riamh?

16. Cá bhfuil ceannairí na gciníochaagus ceansaitheoirí ainmhithe na cruinne?

17. Cá bhfuil foghlaeirí éanlaith an aeiragus lucht taiscthe airgid agus óir -nithe a gcuireann daoine a muinín iontu -ar dream iad nach bhfuil ríochan lena saibhreas.

18. Cá bhfuil na gaibhne gealaa oibríonn chomh cúramach sinnach bhfuil cur síos ar ealaíontacht a saothair?

19. Tá siad go léir téaltaithe leoagus imithe síos go Háidéasagus tá dream eile tar éis éirí suas ina n‑áit.

20. Tháinig glúin níos óige ar an saol,agus d'áitrigh siad an tír ina ndiaidh;ach níorbh fhios dóibh ach oiread slí an eolais;

21. ná níor thug siad aird ar a bealaíná ní raibh siad gafa léi chor ar bith;is amhlaidh a d'imigh a gclann mhaci bhfad ar fán óna bealach.

22. Níor chualathas trácht uirthi i gCanán;ná ní fhacthas í i dTéamán.

23. Fiú amháin sliocht Ágara bhíonn ar thóir na tuisceana ar an talamh,agus trádálaithe [Mhidián] agus Théamánagus na seanchaithe agus lucht cuardaithe an eolais,níor aimsigh siad slí na heagnaná níor chuimhin leo a bealaí.

24. A Iosrael, nach mór go deimhin é teach Dé!Nach fairsing é a fhearannas!

25. Is leathan é go deimhinagus níl aon teorainn leis;is ard é chomh maithagus tá sé dothomhaiste.

26. Is ann a gineadh na fathaigh cháiliúla,a bhí ann anallód -fír a bhí an-ard agus oilte i gcúrsaí cogaidh.

27. Níorbh iad siúd a thogh Dia,ná ní dóibh a thaispeáin sé slí an eolais.

28. Bascadh iad toisc gan bua na tuisceana a bheith acu;díothaíodh iad mar gheall ar a ndíth céille.

29. Cé a chuaigh suas ar neamhchun breith uirthiagus chun í a thabhairt anuas chugainnó na néalta?

30. Cé a chuaigh thar lear chun í a fháilagus a cheannach ar thogha an óir?

31. Ní eol d'aon duine an tslí chuiciná ní mian le duine ar bithan bealach chuici a leanúint.

Dia a Bhronn an Eagna ar Iosrael

32. Ach an té arb eol dó gach uile ní,is aithnid dósan í.Chuir sé eolas uirthi de thoradh a ghaoise.An té a chóirigh an chruinnechun go mbeadh sí ann go deo,líon sé le hainmhithe ceathairchosacha í.

33. Seolann sé an solas uaidh féin amachagus imíonn sé leis;b'eisean a ghlaoigh air;agus ghéill an solas dó le teann eagla.

34. Shoilsigh na réaltaí ina n‑ionaid faireagus rinne siad gairdeas.

35. Ghlaoigh sé orthuagus d'fhreagair siad: “Anseo sinn!”Thug siad solas uathu go lúcháireachdon té a chruthaigh iad.

36. Eisean ár nDia;níl aon dia eile annatá inchomórtais leis.

37. Fuair sé amach slite uile na gaoiseagus thaispeáin sé do Iacób, a sheirbhíseach, iadagus do Iosrael, grá geal a chroí.

38. Ina dhiaidh sin, chonacthas ar an talamh íagus mhair sí i measc na hÁdhamhchlainne.