Caibidlí

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Barúch 4 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

1. Is ise leabhar aitheanta Déagus an dlí a mhaireann go deo.Mairfidh a gcoinneoidh greim uirthi;éagfaidh a dtréigfidh í.

Aitheasc

2. Iompaigh, a Iacóib, agus beir uirthi;ar aghaidh leat i dtreo na loinnreachin airicis a cuid solais.

3. Ná tabhair do ghradam d'aon duine eile;ná bronn do phribhléidí ar chine coimhthíoch.

4. Is méanar dúinne, a Iosrael,mar is eol dúinnna nithe atá taitneamhach le Dia.

Gríosadh agus Sólású

Labhraíonn Iarúsailéim lena Clann Féin -- agus Lena Comharsana

5. Bíodh misneach agaibh, a phobal liom,a shéadchomhartha Iosrael!

6. Ní chun go ndíothófaí sibha díoladh leis na náisiúin sibh;is amhlaidh a tugadh ar láimh do bhur naimhde sibhtoisc gur chuir sibh fearg ar Dhia.

7. Óir chuir sibh bhur gcruthaitheoir le builetoisc nach do Dhia ach do dheamhaina rinne sibh íobairtí.

8. Lig sibh i ndíchuimhnean Dia síoraí a chruthaigh sibhagus thairis sin chuir sibh brónar Iarúsailéim, bhur mbuime.

9. Óir chonaic sí go raibh fearg Détar éis éirí in bhur gcoinne agus dúirt sí:Éistigí, a chomharsana Shíón;tá Dia tar éis buairt mhór a chur orm.

10. Óir chonaic mé mo mhacra agus m'iníonraá seoladh uaim ina mbraighdeanaigh chogaidh -pionós a ghearr an Neach Síoraí orthu.

11. Thóg mé iad go lúcháireachach is faoi bhrón agus faoi bhuairta b'éigean dom iad a ligean uaim.

12. Ná bíodh sé ina ábhar áthais ag aon duinemise a bheith i mo bhaintreachagus mé fágtha liom féin ag cách;tréigeadh mé de dheasca peacaí mo chlainne;óir chlaon siad ó dhlí Dé.

13. Níorbh eol dóibh a reachtanna;níor shiúil siad ar bhóithre aitheanta Déná níor lean siad bealaí teagaisc a fhíréantachta.

14. Tagadh comharsana Shíón anseo;cuimhnígí ar bhraighdeanas mo mhacra agus m'iníonra,a ghearr an Neach Síoraí orthu mar phionós.

15. Óir scaoil sé ina n‑aghaidhnáisiún a tháinig ó i bhfad i gcéin,náisiún mínáireach, a labhair teanga choimhthíoch,nár thug urraim do sheandaoineagus nach raibh trua aige do leanaí óga,

16. agus a thug chun siúil macra muirneach na baintríagus a d'fhág ina haonar í i bhfad óna hiníonra.

17. I dtaca liomsa de, áfach,conas is féidir dom cabhrú libh?

18. Óir, an té a scaoil na hanacraí anuas oraibh,sciobfaidh sé ó lámha bhur naimhde sibh.

19. Imígí libh, a chlann ó, imígí;mar táimse fágtha anseo i m'aonar.

20. Bhain mé róba na síochána díomagus chuir mé éadach róin an impígh orm;beidh mé ag glaoch ar an Neach Síoraífad a bheidh mé beo.

21. Bíodh misneach agaibh, a chlann ó!Glaoigí ar Dhia!Eisean a sciobfaidh sibh ón ansmachtagus ó lámha bhur naimhde.

22. Óir is as an Neach Síoraí atá mo dhóchasgo sábhálfar sibh;mar líon an tAon Naofa, bhur Slánaitheoir Síoraí,mo chroí le háthas de bharr na trócairea dhéanfar oraibh ar ball beag.

23. Óir, sheol mé amach uaim sibhfaoi bhrón agus faoi bhuairt;ach tabharfaidh Dia ar ais dom sibhle háthas agus le lúcháir a mhairfídh go deo.

24. Amhail mar a chonaic áitritheoirí Shíónbhur mbraighdeanas anois beag,sin mar a fheicfidh siad gan mhoillan tarrtháil a dhéanfaidh bhur nDia oraibh,tarrtháil a dhéanfar oraibhle mórghlóir agus le niamhracht an Neach Shíoraí.

25. Cuirigí suas go foighneach, a chlann ó,leis an racht feirgea lig Dia amach in bhur n‑aghaidh.Tá bhur naimhde tar éis teacht suas libhach ar ball beag feicfidh sibhiad á mbascadh agus satlóidh sibh ar a muiníl.

26. Tá mo pheataí tar éis bóithre garbha a ghabháil;tógadh chun siúil iadmar thréad a ndearna an namhaid foghail air.

27. Músclaígí bhur misneach, a chlann ó;agus glaoigí ar Dhia.Óir, an té a tharraing an tubaiste seo oraibh,ní ligfidh sé i ndíchuimhne sibh.

28. Faoi mar a bhí sé ar intinn agaibhdul ar seachrán ó Dhia,casaigí ar ais anoisagus lorgaigí é le barr bhur ndíchill.

29. Óir, an té a tharraing na hanacraí anuas oraibh,tabharfaidh sé aoibhneas síoraí daoibh,nuair a shábhálfaidh sé sibh.

Tugtar Sólás do Iarúsailéim

30. Bíodh misneach agat, a Iarúsailéim.An té a thug d'ainm duit,is é a ghríosann thú.

31. Is mairg dóibh siúd a thug drochíde ortagus arb ábhar áthais dóibh do thurnamh.

32. Is mairg do na cathrachaa raibh do chlann ina sclábhaithe acu,is mairg freisin don chathair úda ghlac le do mhacra.

33. Óir, faoi mar ab ábhar áthais di do thurnamhagus gur bhain sí taitneamh as do léirscrios,sin mar a bheidh sí trombhuarthamar gheall ar a bánú féin.

34. Bainfidh mé di an cómhaíomha dhéanann sí as oll-líon a daonraagus déanfar dólás dá díomas.

35. Fearfaidh an Neach Naofa tine anuas uirthiar feadh mórán laethantaagus beidh deamhain ina gcónaí intigo ceann i bhfad.

36. Breathnaigh soir, a Iarúsailéim,go bhfeice tú an t‑aoibhneasatá ag teacht chugat ó Dhia.

37. Féach! An macra a chonaic tú ag imeacht uait,tá siad ag filleadh agus iad bailithe le chéilear ordú an Neach Naofaagus ag déanamh lúcháire faoi ghlóir Dé.