Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Uus Testament

Vana Testament

2 Korintlastele 5 Eesti Piibel (EEP)

1. Sest me teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, mitte kätega tehtud igavene hoone taevas.

2. Sellepärast me ka ohkame igatsedes, et kaetud saada taevase eluasemega,

3. ometi n

4. Sest meiegi, kes elame selles telgis, ohkame olles koorma all, sellepärast et me ei taha kattest vabaneda, vaid kaetud olla, et elu neelaks ära selle, mis on surelik.

5. Aga meid on sellesama tarvis valmistanud Jumal, Kes meile on andnud Vaimu pandi.

6. Sellepärast me oleme julged igal ajal ja teame, et niikaua kui me kodus oleme ihus, oleme Issanda juurest ära;

7. sest me käime usus ja mitte nägemises;

8. aga me oleme julges meeles ja himustaksime ennemini ära olla ihust ja kodus olla Issanda juures.

9. Sellepärast me ka püüame olla Temale meelepärased, kas oleme kodus v

10. Sest me k

11. Et me nüüd teame, mis on Issanda kartus, siis me meelitame inimesi uskuma, aga Jumalale me oleme tuntud, ja ma loodan, et me ka teie südametunnistuses oleme tuntud.

12. Me ei soovita jälle endid teie ees, vaid me anname teile p

13. Sest kui me oleme olnud arust ära, siis oleme seda olnud Jumalale; ja kui me oleme selge meelega, siis teile.

14. Sest Kristuse armastus sunnib meid ning me otsustame n

15. ja Ta on surnud k

16. Sellepärast me ei tunne praegusest ajast peale kedagi liha poolest; ja kui me ka oleme tundnud Kristust liha poolest, siis me ei tunne Teda nüüd mitte enam n

17. Niisiis: kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu; vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud!

18. Aga k

19. Sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma Iseenesega ega arvanud neile nende üleastumisi süüks ja on pannud meie sisse lepituss

20. Seepärast me oleme nüüd käskjalad Kristuse asemel, otsekui manitseks Jumal meie läbi. Me palume Kristuse asemel: andke endid lepitada Jumalaga!

21. Ta on Tema, Kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala