Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Uus Testament

Vana Testament

2 Korintlastele 12 Eesti Piibel (EEP)

1. Tuleb kiidelda, ehk mul sellest küll pole kasu. Aga nüüd ma siirdun nägemustesse ja Issanda ilmutustesse.

2. Ma tunnen inimest Kristuses, keda neljateistkümne aasta eest t

3. Ja ma tean, et sama inimene — kas ta oli ihus v

4. t

5. Sellestsamast mehest ma tahangi kiidelda; aga iseenesest ma ei kiitle muuga kui oma n

6. Sest kui ma tahaksingi kiidelda, ei oleks ma rumal, sest ma räägiksin t

7. ka väga suurte ilmutuste t

8. Sellesama pärast olen ma kolm korda Issandat palunud, et see minust lahkuks.

9. Aga Ta ütles mulle: „Sulle saab küllalt Minu armust; sest vägi saab n

10. Sellepärast olen meeleldi n

11. Ma olen läinud rumalaks; teie olete mind selleks sundinud. Sest mina oleksin pidanud saama kiitust teilt; sest ma pole sugugi vähem kui ülisuured Apostlid, ehk ma küll ei ole midagi.

12. Apostli tunnusteod on ju teie seas täide saadetud k

13. Sest mille poolest teie olete olnud halvemad kui teised kogudused, kui vaid selle poolest, et mina ise ei ole olnud teile koormaks? Andke mulle see süü andeks!

14. Vaata, ma olen nüüd kolmandat korda valmis tulema teie juurde ega tule teile koormaks; sest mina ei otsi teie oma, vaid teid endid; sest lapsed pole kohustatud koguma varandust vanemaile, vaid vanemad lastele.

15. Aga ma teen meeleldi kulu ja kulutan iseennast teie hingede eest, kuigi mind, kes ma teid väga armastan, pisut armastatakse.

16. Aga olgu peale, mina ei ole teid koormanud, kuid „ma olin kelm ja v

17. Kas ma kellegi kaudu neist, keda ma läkitasin teie juurde, olen teid koorinud?

18. Mina

19. Teie m

20. Sest ma kardan, et kui ma tulen, ma ei leia teid niisugustena nagu tahan, ja et teie leiate mind seesugusena, nagu te ei taha. Ma kardan, et teie seas vahest on riidu, kadedust, viha, jonni, laimamisi, keelekandmist, hooplemist, korratust;

21. ja et kui ma tulen, minu Jumal mind jälle alandab teie juures ja ma pean olema kurb mitme pärast, kes enne on teinud pattu ega ole pöördunud oma rüvedusest ja hoorusest ja kiimalusest, mida nad on harrastanud.