Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Uus Testament

Vana Testament

2 Korintlastele 6 Eesti Piibel (EEP)

1. Aga olles kaastegevad me ka manitseme, et te Jumala armu ilmaasjata vastu ei v

2. Sest Ta ütleb: „Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud päästepäeval!” Näe, nüüd on hästi soodus aeg, vaata, nüüd on päästepäev!

3. Me ei anna üheski asjas mingit p

4. vaid k

5. hoopide all, vangis, mässudes, vaevanägemistes, valvamistes, paastumistes,

6. puhtuses, tunnetuses, pikas meeles, helduses, Pühas Vaimus, silmakirjatsematus armastuses,

7. t

8. aus ja häbis, kurja k

9. kui tundmatud ja ometi küll tuntud, kui surijad, ja vaata, me elame; kui karistatud, kuid mitte surmatud;

10. kui kurvastatud, kuid ikka r

11. Meie suu on avatud teie vastu, korintlased, meie süda on avardunud;

12. meie sees ei ole teil kitsas, vaid teil on kitsas teie omas südames.

13. Vastutasuks tehke sedasama — ma ütlen teile kui lastele — avardage ka teie oma süda!

14. Ärge hakake v

15. Kuidas sobib Kristus ühte Beliariga? V

16. Kuidas sünnib Jumala tempel ühte ebajumalatega? Sest meie oleme elava Jumala tempel, n

17. Sellepärast „minge ära nende keskelt ja eralduge neist”, ütleb Issand, „ja ärge puudutage roojast, siis Ma v

18. ja olen teile Isaks, ja teie olete Mulle poegadeks ja tütardeks”, ütleb K