Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Β΄ 2:14 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ Κυρίοῦ μὴ λογομαχεῖν εἰς οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Β΄ 2

Θέα Προσ Τιμοθεον Β΄ 2:14 σε αυτό το πλαίσιο