Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 5:15 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπό ἀλλήλων ἀναλωθῆτε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 5

Θέα Προσ Γαλατασ 5:15 σε αυτό το πλαίσιο