Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 5:14 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πληροῦται, ἐν τῷ, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς εαυτόν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 5

Θέα Προσ Γαλατασ 5:14 σε αυτό το πλαίσιο