Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 4:28 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 4

Θέα Προσ Γαλατασ 4:28 σε αυτό το πλαίσιο