Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 2:15 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 2

Θέα Προσ Γαλατασ 2:15 σε αυτό το πλαίσιο