Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 1:19 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 1

Θέα Προσ Γαλατασ 1:19 σε αυτό το πλαίσιο