Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 1:20 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 1

Θέα Προσ Γαλατασ 1:20 σε αυτό το πλαίσιο