Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 3:1 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Νὰ τοὺς ὑπενθυμίζῃς νὰ ὑποτάσσωνται εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, νὰ πειθαρχοῦν, νὰ εἶναι ἕτοιμοι διὰ κάθε ἔργον καλόν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 3

Θέα Προσ Τιτον 3:1 σε αυτό το πλαίσιο