Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 1:13 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἡ μαρτυρία αὐτὴ εἶναι ἀληθινή. Διὰ τὸν λόγον αὐτόν, νὰ τοὺς ἐλέγχῃς ἀπότομα, διὰ νὰ εἶναι ὑγιεῖς εἰς τὴν πίστιν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 1

Θέα Προσ Τιτον 1:13 σε αυτό το πλαίσιο