Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 5:22 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Νὰ εἶσθε μακρυὰ ἀπὸ κάθε εἶδος πονηροῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 5

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 5:22 σε αυτό το πλαίσιο