Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 4:8 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ὅποιος λοιπὸν περιφρονεῖ αὐτά, δὲν περιφρονεῖ ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος καὶ σᾶς ἔδωσε τὸ Πνεῦμά του τὸ Ἅγιον.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 4

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 4:8 σε αυτό το πλαίσιο