Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 8:18 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Μαζὶ δὲ μ᾽ αὐτὸν στέλλομεν τὸν ἀδελφόν, ὁ ὁποῖος ἐπαινεῖται ἀπὸ ὅλας τὰς ἐκκλησίας διὰ τὸ ἔργον του ὑπὲρ τοῦ εὐαγγελίου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 8

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 8:18 σε αυτό το πλαίσιο