Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 4:20 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι ζήτημα ὁμιλίας ἀλλὰ δυνάμεως.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 4

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 4:20 σε αυτό το πλαίσιο