Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 2:3 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Καὶ ἦλθα σ᾽ ἐσᾶς, αἰσθανόμενος ἀδυναμίαν καὶ φόβον καὶ πολὺν τρόμον.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 2

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 2:3 σε αυτό το πλαίσιο