Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 2:14 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ὁ φυσικὸς ἄνθρωπος δὲν δέχεται ὅσα προέρχονται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, διότι γι᾽ αὐτὸν εἶναι μωρία· δὲν μπορεῖ νὰ τὰ καταλάβῃ, διότι πρέπει νὰ ἐξετασθοῦν πνευματικῶς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 2

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 2:14 σε αυτό το πλαίσιο