Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 14:27 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Καὶ ἐὰν κανεὶς μιλῇ γλῶσσαν, δύο ἢ τὸ πολὺ τρεῖς ἂς μιλοῦν, ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον, ἕνας δὲ ἂς διερμηνεύῃ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 14

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 14:27 σε αυτό το πλαίσιο