Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 10:29 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Συνείδησιν δὲ ἐννοῶ ὄχι τὴν δικήν σου ἀλλὰ τὴν συνείδησιν τοῦ ἄλλου. Γιατί ἡ ἐλευθερία μου νὰ κρίνεται ἀπὸ τὴν συνείδησιν ἄλλου;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 10

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 10:29 σε αυτό το πλαίσιο