Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 4:4 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε! Ἐπαναλαμβάνω, χαίρετε!

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 4

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 4:4 σε αυτό το πλαίσιο