Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 5:10 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

νὰ ἐξετάζετε τί εἶναι εὐάρεστον εἰς τὸν Κύριον,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 5

Θέα Προσ Εφεσιουσ 5:10 σε αυτό το πλαίσιο