Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 13:1 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς νὰ μὴ παύῃ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 13

Θέα Προσ Εβραιουσ 13:1 σε αυτό το πλαίσιο