Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 12:15 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Προσέχετε μήπως κανεὶς δὲν ἔχῃ λάβει τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, μήπως ὑπάρχῃ καμμιὰ ρίζα πικρίας, ἡ ὁποία βλαστάνουσα προξενεῖ ἐνοχλήσεις καὶ μὲ αὐτὴν μολυνθοῦν πολλοί,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 12

Θέα Προσ Εβραιουσ 12:15 σε αυτό το πλαίσιο