Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Αποστολων 27:27 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Τὴν δεκάτην τετάρτην νύχτα, ἐνῷ ἐφερόμεθα ἀκόμη εἰς τὸ Ἀδριατικὸν πέλαγος, οἱ ναῦται, κατὰ τὰ μεσάνυχτα, ἔνοιωσαν ὅτι κάποια ξηρὰ ἦτο πλησίον.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Αποστολων 27

Θέα Πραξεισ Αποστολων 27:27 σε αυτό το πλαίσιο