Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Αποστολων 26:27 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Πιστεύεις, βασιλεῦ Ἀγρίππα, εἰς τοὺς προφήτας; Γνωρίζω ὅτι πιστεύεις».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Αποστολων 26

Θέα Πραξεισ Αποστολων 26:27 σε αυτό το πλαίσιο